Schůzka s právníkem

Schůzku s právníkem je možné si dojednat při osobní návštěvě v Olomouci či Šternberku, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře (viz sekce Kontakt). Právní službu poskytneme nejpozději do dvou dnů od prvotního kontaktu s klientem.

Z důvodu delší pracovní doby je možné právní pomoc poskytnout shodného dne, kdy o ní klient požádá, případně následujícího dne, u složitějších kauz je možné poskytnutí právní pomoci s klientem alespoň započnout.

Již na první schůzce je vhodné, aby klient doložil veškeré relevantní listiny související s poskytovanou právní pomocí, kdy následně bude právní věc klienta s tímto projednána na osobní schůzce, kdy je možné tuto schůzku sjednat v případě nutnosti i mimo stanovenou pracovní dobu. Další osobní schůzky jsou pak sjednávány s klientem dle jeho potřeb a postupu ve věci, případně je možné využívat elektronické formy komunikace (e-mailu, datové schránky, skenování, cloudových služeb, atd.).

V průběhu první schůzky je klient informován o výši odměny za právní služby, kdy tato je vždy výsledkem dohody mezi klientem a právníkem a zohledňuje osobní a majetkové poměry klienta, náročnost a délku projednávané věci. Odměnu je možné hradit ve splátkách.

Po dohodě s klientem může být právní pomoc poskytnuta na území České republiky, případně i v zahraničí, mimo úřední hodiny, o víkendech i svátcích. Služby jsou poskytovány v českém, anglickém a německém jazyce.

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Osobní konzultace

Při právní konzultaci probereme Vaši záležitost, můžete s sebou přinést základní podklady, tyto na místě prostudujeme a dáme Vám odpověď na Vaše dotazy obratem. Rovněž Vám sdělíme předpokládanou odměnu za právní služby a domluvíme se na podmínkách právního zastoupení.

Telefonická konzultace, videohovor

Aniž byste museli kamkoliv chodit, po telefonu či přes videohovor (FaceTime, Skype, Google Meet, WhatsApp) s Vámi promptně probereme možnosti řešení Vašeho problému. Obratem dostanete řešení Vaší situace bez nutnosti cestovat do kanceláře. U této formy konzultace je nutno sjednat si předem termín hovoru a uhradit právní služby na bankovní účet advokátní kanceláře. Po úhradě se následně s Vámi spojíme ve zvoleném termínu.

E-mailová/WhatsApp konzultace

Právní informace k Vaší záležitosti snadno a rychle od Vašeho stolu pouze písemnou formou. Ve zprávě stručně popište, čeho se Váš problém týká (lze zaslat i přílohy). Odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů. U časově náročnějšího posouzení Vás kontaktujeme s individuální nabídkou. U této formy konzultace je nutná úhrada právních služeb předem na bankovní účet advokátní kanceláře.