Zdravotnické právo

Zdravotnické právo - pacienti

 • Zastupování klientů ve sporech o náhradu nemajetkové újmy na zdraví - náhrada za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, odškodnění pozůstalých, jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody
 • Zajištění zdravotnické dokumentace pacienta a posouzení situace nezávislým znalcem
 • Podání stížnosti k poskytovateli zdravotních služeb
 • Podání stížnost k České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře
 • Podání trestního oznámení a zastupování v trestním řízení
 • Jednáme s poskytovateli zdravotních služeb o náhradě škody a újmy na zdraví
 • Zastoupení v občanskoprávním řízení o náhradu nemajetkové újmy na zdraví

Zdravotnické právo – lékaři, zdravotníci

 • Zastoupení v trestním řízení vedeném proti zdravotníkovi
 • Kontaktování znalců a zajištění sepisu znaleckých posudků
 • Účast při úkonech trestního řízení (výslech obviněného, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast u hlavního líčení, podávání opravných prostředků)
 • Zastupování a právní pomoc při uplatňování škody, která zdravotníkovi vznikla v souvislosti s trestním stíháním