Trestní právo

  • Vedení obhajoby v trestním řízení
  • Zastupování poškozených
  • Specializace na zvlášť zranitelné oběti trestných činů, uplatňování nároků. Zvlášť závažné zločiny páchané na dětech
  • Obhajoba mladistvých
  • Zastupování před soudem a orgány činnými v trestním řízení
  • Konzultace, příprava a podání trestního oznámení
  • Zastupování v přípravném řízení (navrhování důkazů, účast u všech vyšetřovacích úkonů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.)
  • Trestní odpovědnost právnických osob