Obchodní právo

  • Vztahy mezi podnikateli a vztahy s podnikáním související. Zastupování podnikatelů v soudních řízeních
  • Komplexní každodenní právní poradenství podnikatelům (pracovní vztahy, posouzení smluv, správní řízení)
  • Závazkové vztahy podnikatelů, uznání závazku, vymáhání pohledávek
  • Smlouvy – např. kupní, o dílo, úvěrové, leasingové – jejich uzavírání a řešení sporů z nich
  • Směnečné právo